Yakss.. Kadiri!

Woo!! Dahil na bobore ako ngayon dito sa opis, naisip ko.. Gaano kaya kadumi ang selpown ko ngayon?

At sa isang hindi inaasahang pangyayari, parang nagkaron ng divine intervention at nasagot ang aking katanungan. Heto ang sagot..

How many germs live on your cell phone?

Created by Oatmeal

    • catchan1980
    • February 26th, 2010

    Ayokong malaman gaano kadumi ang phone ko 😛

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: